English 正體 Bookmark
電子資料庫查詢 
Apycom jQuery Menus
 


 
列出全部最新消息
  《體育學報》、《中華體育季刊》投稿系統即將換新家囉! 2018/9/3
 
  107年體育學報特刊「運動營養:由理論到實務性研究」徵稿囉! 2018/8/2
 
  賀!!本刊榮獲國際資料庫EBSCO收錄囉!! 2017/8/11
 
  體育學報最新第51卷第4期出版囉! 2019/1/2
 
  體育學報最新第51卷第3期出版囉! 2018/10/1
 
3 頁 | 共 14 第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最末頁 |
 

 

Copyright©1985-2019 Physieal Education Journal . Contact Yardlin Ding. An-Tien Chiang . All rights reserved. NewHopes Desgin
Address: 116 Taipei Postal 97-46 PO Box Tel: 02-77346850 02-77346877 FAX: 02-89317285